Seperia Blog

Connect With Us
זו לא תהיה הגזמה לומר שמנוע החיפוש של גוגל ועמוד התוצאות שלו (SERP) עברו כברת דרך משמעותית מאז התצוגה הקלאסית של עשרה לינקים ("ten blue links”). אם בעבר הדגש של עסקים היה על לתפוס מקום בעשרת התוצאות הראשונות (ובכך להשיג יותר קליקים) הרי שהיום פתוחות בפנינו הזדמנויות נרחבות יותר להגביר את הנוכחות בעמוד תוצאות...