Seperia Blog

Connect With Us
ג'ימייל, אחד ממקומות הפרסום היוקרתיים ביותר בנכסים של גוגל, מספק דרך נוספת בה יכולים מפרסמים להגיע אל קהל היעד שלהם. כמובן שאין זה מפתיע שגוגל סרקה תמיד את המיילים שלנו, ולכן מנוע התוכן שלה מאפשר למפרסמים לכוון תוכן למשתמשים שמתאים למוצרים שלהם. תחילה, הקמת מסע פרסום קונטקסטואלי ומיקודו בדומיין של ג'ימייל...
מערכת המכרזים (BIDDING) של גוגל אדוורדס- רקע: מערכות פרסום דיגיטלי מודרניות ובראשן אדוורדס של גוגל, עובדות בשיטת מכרזים ממוחשבת.כאשר משתמש במנוע החיפוש מקיש שאילתא (Query) כלשהי, המפרסמים שהוסיפו את השאילתא בקמפיינים אותם הם מריצים, נכנסים בצורה אוטומטית למכרז חשאי כאשר בסופו נקבע מיקום המודעה בתוצאות...
בכתבה זו אנו מעדכנים לגבי חידוש משמעותי במערכת גוגל אדוורדס אשר נכנס לתוקף במהלך 2014. החידוש קשור ל”תוספי מודעות” (AD EXTENSIONS) שהינם רכיבים שמופיעים לצד המודעה כגון: טלפון, כתובת, קישורים נוספים, המלצות וכו’ ואשר מיועדים לספק מידע נוסף על מפרסם המודעה ולהעצים הן את הניראות של המודעה בדף החיפוש והן את חוויית...
 מודעות בגוגל מכוונות עבור מילת חיפוש אחת, או עבור קבוצת מילים (AdGroup) שהיא למעשה מטריצה של מילות חיפוש ומודעות אשר יופיעו על מילים אלו. כמות קבוצות המילים שניתן לבנות במערכת גוגל אדוורדס היא בלתי מוגבלת כך שתיאורטית ניתן לכתוב מודעה (או מודעות) נפרדת לכל מילת חיפוש שעליה אנחנו מעוניינים לפרסם. בפועל הדרך...