Amir-43.jpg
Seperia Blog
Connect With Us

Posts By Amir Yarkoni

August 13th, 2015, מאת

במקרים רבים כאשר טכנולוגית חדשה מתפתחת ברשת, הבאזז רוחש שנים לפני היישום בשטח. ניקח לדוגמא את הפרסום במובייל: מאז ההשקה של האייפון הראשון בשנת 2007, כל שנה מוכתרת בתואר “שנת המובייל” אבל אף אחת מהן לא היתה כזו במובהק. ובכל זאת, הנה אנחנו בשנת 2015 והפרסום במובייל חזק מתמיד והתקציבים המוקדשים לו גדלים במהירות ושורה […]